Ondernemershuis
Image default
Financieel

Wat zijn de basisprincipes van boekhouden?

Op het moment dat jezelf je boekhouding wilt gaan doen zonder dit uit te besteden dan moet je toch bepaalde basisprincipes kennen. Ongeacht de boekhoudsoftware die je wel of niet gebruikt zal je bepaalde principes overal tegenkomen met betrekking tot het boekhouden. Als je bedrijf op dit moment niet zo groot is dan kan je prima zelf je boekhouding bijhouden. Op het moment dat je bedrijf groeit dan kan het verstandig zijn om op den duur toch te overwegen om een boekhouder of accountantskantoor in Amstelveen www.216.nl in te huren. Ook als je wel zelf alle gegevens bijhoudt kan het verstandig zijn om bijvoorbeeld je aangifte voor de BTW of de inkomstenbelasting te laten verzorgen door een accountant of boekhouder.

 

Het meest voorkomende begrip binnen de boekhouding

De balans is het meest voorkomende begrip dat je zal tegenkomen binnen de boekhouding. De balans is een momentopname van alle bezittingen en schulden van de onderneming. Aan de linkerzijde van de balans zie je alle bezittingen en aan de rechterzijde alle schulden. De linkerzijde zijn alle posten die onder de activa vallen en de rechterzijde zijn alle posten die onder de passiva vallen.

 

Activa op de balans

Je bezittingen, de activa kan je onderverdelen in vlottende en vaste activa. Het verschil tussen deze twee begrippen is de tijd waarin je ze verbruikt. Vaste activa gaan langer mee dan een jaar. Dit zijn bijvoorbeeld inventaris en je laptop. Vlottende activa gaan korter mee dan een jaar. Dit zijn bijvoorbeeld de voorraden of debiteuren. Daarnaast wordt er nog een verschil gemaakt tussen de materiële activa, deze zijn tastbaar (zoals een laptop) en de immateriële vaste activa, deze zijn niet tastbaar (zoals goodwill of een licentie). Ook je liquide middelen, oftewel je bankrekening, valt onder de activa.

 

Passiva op de balans

De manier waarop je je bezittingen hebt gefinancierd vind je terug in je passiva. Je vindt hier je eigen vermogen terug. Dit zijn je bezittingen min de schulden. Ook je vreemd vermogen vind je terug onder je passiva. Vreemd vermogen kan onderverdeeld worden in lang vreemd vermogen (deze schulden lopen langer dan een jaar) of kort vreemd vermogen (schulden die korter dan een jaar lopen). Ook vind je onder passiva je crediteuren terug. Dit zijn de schulden die je nog moet betalen aan bijvoorbeeld leveranciers.

 

Andere veelvoorkomende begrippen

Naast de balans komt ook het begrip de jaarrekening vaak terug. De jaarrekening bestaat uit de balans samen met een winst- en verliesrekening. Ook moet er een toelichting worden gegeven op deze documenten. De winst- en verliesrekening wordt vaak de resultatenrekening genoemd. Je vindt hierop een overzicht terug van alle opbrengsten en kosten. Je kan hierop terugzien wat de financiële prestaties zijn geweest van je bedrijf. Dit wordt het bedrijfsresultaat genoemd en zijn de opbrengsten min de kosten.

 

Je boekhouding uitbesteden aan een accountantskantoor

In veel gevallen is het altijd fijn om gebruik te maken van een accountant of boekhouder. Zelfs als je niet alles wilt uitbesteden weten deze toch vaak precies de details met betrekking tot bijvoorbeeld je aangiftes bij de Belastingdienst.