Ondernemershuis
Image default
Aanbiedingen

Waar loop je tegenaan als ondernemer?

Ondernemers houden er meestal een overvolle agenda op na om te proberen zoveel mogelijk werk in hun productieve uren te passen. Er is altijd wel iets anders te doen en meer wat je zou willen bereiken, dus hoe zorg je ervoor dat je dag efficiënt verloopt zonder overspoeld te worden door de eisen die aan je tijd worden gesteld? Waar loop je tegenaan als ondernemer? Hoe tackel je deze problemen? 

 

Risico’s en financiën

Zowel ondernemers als bedrijfseigenaars zullen op een bepaald ogenblik financiële risico’s moeten nemen om hun bedrijf te laten groeien, maar traditionele bedrijfseigenaars hebben de neiging meer terughoudendheid te tonen bij het nemen van grote risico’s.  Kleine ondernemers beginnen hun bedrijf klein en laten het langzaam groeien door gestaag te werken. Dat komt omdat het einddoel van een bedrijfseigenaar is een bedrijf op te bouwen dat winstgevend genoeg is om in zijn levensonderhoud te voorzien en stabiel genoeg is om een leven lang mee te gaan.  Ondernemers daarentegen zetten om te beginnen grotere bedrijven op en proberen die snel te laten groeien door grotere risico’s te nemen. Dat komt omdat het einddoel van een ondernemer is het bedrijf zo snel mogelijk te verkopen tegen een zo hoog mogelijke waardering. En dat betekent dat een groot bedrijf met een groot winstpotentieel moet groeien om potentiële kopers aan te trekken. Je moet dus goed een risicoafweging maken en bedenken wat voor financieel risico je loopt, hoe je dit zou kunnen dekken en wat er in het slechtste geval gebeurt. 

Succes en falen

Niemand houdt ervan te falen. Maar vraag het iedereen die in het leven in iets is geslaagd en hij of zij zal waarschijnlijk wijzen op mislukkingen als de leerschool voor succes. Wat verschilt tussen ondernemers en bedrijfseigenaars is wat elk van hen definieert als mislukking en succes.  Voor een ondernemer betekent succes het opbouwen van een bedrijf dat gemakkelijk aan iemand anders kan worden verkocht met een hoge winst. Een bedrijf dat niet erg winstgevend is, ook al is het relatief winstgevend, kan als mislukt worden beschouwd en door een ondernemer zonder veel nadenken worden beëindigd. Voor bedrijfseigenaars ligt de zaak heel anders. Een bedrijf dat winstgevend en stabiel is, ook al is het niet bijzonder winstgevend, is voor kleine ondernemers het gouden ticket naar succes. Integendeel, een winstgevend bedrijf dat binnen enkele jaren kan uitdoven (tegen die tijd zou de ondernemer het hebben verkocht) kan kleine ondernemers het spaargeld van hun hele leven ontnemen en een einde maken aan hun loopbaan als ondernemer. Daarnaast zul je tegen kleine dingen aanlopen die jou als ondernemer in je branche erg kunnen tegenzitten. Hier zijn gelukkig voldoende oplossingen voor. Denk aan poortjes bij de in- en uitgang van een bibliotheek in de bibliotheekbranche en andere bibliotheekoplossingen, en bijvoorbeeld slimme informatiesystemen in de dienstverlening.

Inhuren

Een ondernemer huurt strategisch en snel personeel in om de belangrijkste functies in zijn bedrijf te vervullen. Het aanwervingsproces van een ondernemer is erop gericht het bedrijf vlot en doeltreffend te laten draaien zonder dat de eigenaar zich op elk niveau met de zaak hoeft bezig te houden. Zorg dat je snel bent in een aanbod doen wanneer je talent herkent, anders loopt de kandidaat misschien weg naar een concurrerend bedrijf.