Ondernemershuis
Image default
Rechten

Advocaat Ondernemingsrecht

Het aantal bedrijven is in 2021 met 3,7% gestegen ten opzichte van 2020. In totaal kent Nederland in het begin van 2021 rond de 1.920.0000 bedrijven. Dit is gezien ons relatief kleine bevolking natuurlijk aanzienlijk. De groei in bedrijven is voornamelijk gekomen door het grote aantal webwinkels die het afgelopen jaar zijn opgericht. Dit betekend automatisch dat het ondernemingsrecht als rechtsgebied ook populairder is als ooit te voren. Uiteraard een logisch gevolg, want als ondernemer komt u al bij het kiezen van een bedrijfsvorm in aanraking met het ondernemingsrecht. Arbeidscontracten, leveringscontracten, incasso’s, geschillen met klanten, het opstellen van algemene voorwaarden en onder andere reorganisaties zijn zaken waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen. De juiste juridische ondersteuning van een advocaat is bij verschillende facetten van uw bedrijfsvoering onmisbaar. Maar hoe vindt u de beste advocaat voor het juridisch probleem dat speelt?

Ondernemingsrecht advocaten

Het ondernemingsrecht heeft vaak een overlapping met andere rechtsgebieden. U wilt bijvoorbeeld een werknemer ontslaan in Breda wegens diefstal. Dan zoekt u een advocaat met kennis over het ontslagrecht en ondernemingsrecht om u te helpen bij het ontslaan van de werknemer met een juridisch geldige reden. De advocaat ondernemingsrecht Breda dient naast kennis over het ondernemingsrecht ook kennis te hebben over ontslagrecht. Gaat u een contract aan met een leverancier en wilt u de afspraken vastleggen in een contract? De advocaat moet dan de juiste kennis hebben over het contractenrecht om het contract rechtsgeldig te maken. Stel dat u een bedrijf heeft in Eindhoven en wilt algemene voorwaarden opstellen. Een ondernemingsrecht advocaat Eindhoven kan dan de algemene voorwaarden opstellen en juridisch dichttimmeren. Dit is iets waar veel ondernemingsrecht advocaten een brede ervaring mee hebben. Zoals u merkt geven bovenstaande voorbeelden al aan dat ondernemingsrecht advocaten vaak een brede kennis hebben over meerdere rechtsgebieden. Maar er zijn ook voorbeelden te noemen waar de overlapping niet plaatsvindt. Het is dus van belang dat u een advocaat zoekt die zich heeft gespecialiseerd in het rechtsgebied waarin de zaak zich afspeelt.

Een gespecialiseerde advocaat ondernemingsrecht

Alle rechten en plichten die een ondernemer heeft vallen in principe onder het ondernemingsrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aandeelhouders, hoe te handelen bij een faillissement, aansprakelijkheidsstellingen, fiscale kwesties en de juiste overdracht als u uw bedrijf verkoopt. Dit zijn vrij specifieke onderdelen van het ondernemingsrecht waar een gespecialiseerde ondernemingsrecht alles over kan vertellen. Schroom dan ook niet om bij vragen of als u juridische ondersteuning wenst een advocaat ondernemingsrecht te benaderen. Tijdens de intake, vaak gratis, kunt u uw zaak voorleggen en bespreken. Als er een goede match is en de advocaat heeft ervaring met vergelijkbare zaken, kunt u de advocaat in dienst nemen. Zo bent u verzekerd van de best mogelijke juridische ondersteuning.

Website: https://www.ondernemingsrechtadvocaat.nl