Ondernemershuis
Image default
Zakelijk

Wat is het verschil tussen een NEN 3140 cursus en een NEN 3140 VP cursus?

Ben je werkzaam bij een bedrijf waar met elektrotechnische installaties? Dan is het belangrijk om aan de NEN 3140 te voldoen. Dit is een veiligheidsnorm, die ervoor zorgt dat er veilig gewerkt kan worden en alle medewerkers precies weten hoe zij met de installaties om moeten gaan. Het is belangrijk om aan de NEN 3140 te voldoen, zodat de inspectie jouw manier van werken goedkeurt. Medewerkers kunnen een cursus volgen om de NEN 3140 werkmethode onder de knie te krijgen. Eens in de zoveel tijd is het slim om een opfriscursus te doen, zodat alle informatie weer wordt herhaald en goed onthouden kan worden. Op deze pagina lees je meer over de NEN 3140 en de NEN 3140 VP cursus.

Wat houdt een NEN 3140 cursus precies in en voor wie is dit geschikt?

De NEN 3140 cursus is een cursus waarbij personeel leert om aan veiligheidseisen te voldoen op het moment dat zij met elektrotechnische installaties werken. Er zijn drie verschillende soorten NEN 3140 cursussen te volgen. De eerste is de NEN 3140 Voldoende onderricht persoon, hiervoor heeft personeel geen vooropleiding nodig en deze cursus is geschikt voor personeel dat eenvoudige werkzaamheden uitvoert. Men leert dan om gevaren snel te herkennen en op de hoogte te zijn van veilig werken met elektrotechnische installaties. Wanneer het personeel deze cursus afrondt, ontvangen zij een certificaat als bewijs van deelname.

Naast de NEN 3140 Voldoende onderricht persoon cursus, is er ook nog de NEN 3140 Vakbekwaam persoon en de NEN 3140 Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanningscursus.

Wat kun je van een NEN 3140 VP cursus verwachten?

Een NEN 3140 VP cursus is bedoeld voor personeel dat over voorkennis beschikt. Personeel dat aan deze cursus kan deelnemen heeft tenminste een elektrisch schakelen vooropleiding of mbo-niveau 2 (elektro)technische vooropleiding gevolgd. Deze cursus leert het personeel om risico’s in te schatten tijdens het werk met elektrotechnische installaties. Zij mogen derden veilig aan de installaties laten werken als zij dit certificaat op zak hebben. Ze kunnen anderen dus begeleiden tijdens het werk en nemen hier hun verantwoordelijkheid voor. Personen die in de praktijk met schakelkasten en machines werken die onder spanning staan, moeten over een NEN 3140 VP certificaat beschikken. Anders is dit werk voor hen verboden.

Het mooie aan de NEN 3140 VP cursus is dat het personeel dit in één dag kan afronden, zo kunnen zij snel op de werkvloer aan de slag.