Ondernemershuis
Image default
Zorg

Salland investeert in uw gezondheid

Salland is een zorgverzekeringsmaatschappij zonder winstoogmerk. Deze verzekeraar biedt een zorgverzekering met eerlijke vergoedingen. Maar er is meer. Zo vindt Salland het belangrijk dat u fit bent en blijft. Een van de manieren om dat te bereiken, is gezond eten en veel bewegen. Wat dat laatste betreft, kunt u via Salland een aantrekkelijke korting krijgen voor Fitchannel.com. Dit kanaal heeft veel te bieden. Een kleine greep. Samen met Mark Tuitert oefeningen doen. Een work-out door Carlos Lens. Bokslessen van Remy Bonjaski. Krachttrainen zoals Radmilo Soda dat doet.

Verzekeringen

De verzekeringen van Salland kunnen we globaal onderverdelen in:

–        basisverzekering;

–        aanvullende verzekeringen;

–        tandartsverzekeringen.

Een aanvullende verzekering dekt zorg die buiten het basispakket valt. Omdat niet iedereen dezelfde zorgbehandelingen nodig heeft, zijn er verschillende mogelijkheden om u extra te verzekeren. Top is de meest uitgebreide verzekering. Voor een maandbedrag van € 38,50 komt u in ieder geval niet voor verrassingen te staan. We bevelen deze variant aan als u regelmatig gebruik maakt van medische zorg. Is het goed gesteld met uw conditie, maar wilt u toch iets meer dekking dan alleen de basis? Voor slechts € 5,85 p. m. doet u mee aan Start en heeft u recht op:

– buitenland; 

– fysiotherapie en oefentherapie;

– gezinsplanning.

En dan zijn er nog twee tussenpakketten: Extra en Plus. Deze bevelen we aan als u bijvoorbeeld structureel medicatie gebruikt, een bril / lenzen draagt of van plan bent een of meerdere gezondheidscursussen te volgen. Overigens zijn kinderen gratis meeverzekerd tegen het meest uitgebreide pakket van (een van) de ouders. Voor alle details per pakket verwijzen we u naar www.salland.nl. Daar vindt u ook info over het vrijwillig eigen risico.

Clubactie

We sluiten af met informatie over een mooi initiatief: de Clubactie van Salland. Inmiddels doen al tien gemeenten mee aan het inzamelen van geld voor verenigingen en sportclubs. Iedere organisatie mag zelf het spaardoel bepalen. De ene vereniging kiest voor zonnepanelen op het dak, de andere voor een compleet nieuw speelveld en weer een andere voor wat extra clubkasgeld. Bent u actief in het verenigingsleven of bij een sportclub? Aanmelden kan via de Salland website.

https://www.salland.nl/