Meer over outplacement

Het procesverloop

Alle moeten en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je perfect georiënteerd op het vakgebied waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere vakgebied zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het procesverloop staat helper bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je goed wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je nieuwe baan. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief naar je nieuwe job gaat.

Na het verwerken van het dienstbeëindiging is het van noodzaak om verder te gaan en te exploreren wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij prive groei. Andere hulpmiddelen kunnen daarmee daarnaast van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn overheen een tijdje.

Wanneer heb ik rechtstitel op outplacement?

Om rechtsgrond te hebben op outplacement moet je minstens 45 jaar oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen verticaal meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallen je na je dienstbeëindiging wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te verkrijgen moet zijn voor de markt.

Anciënniteit 

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om dienstbeëindiging te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u dan te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot veel aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een sommige organisatie. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het definiëren van uw loon, vakantiedagen, rechten, verplichtingen,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het organisatie, de onderneming, de gezindheid,…

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen alletwee kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer aansturing elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die veraf geëindigd elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer traject een nieuwe job Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaargang geleden getekend in Amerika En daarop kwam het geëindigd gewaaid scheepvaartroute Nederland, België en meer en meer Europese landen. Intussen is Outplacement niet meer straat te denken af het bestaande stelsel. Als je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgt: Verwerk van het ontslag, Het verkennen van wensen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en personeel niet goed is of als er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het bedrijf faillissement gaat en dat de personeel of talrijke weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd. eenheidstatuut

Collectief dienstbeëindiging

10% van de werknemers bij een bedrijf waar minimaal honderd en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

Bezoek de website voor meer informatie :