Ondernemershuis
Image default
Zakelijk

Is jouw bedrijf wel duurzaam?

Als ondernemer wil je dat je bedrijf duurzaam is. Duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijke factor voor klanten en opdrachtgevers om voor jouw bedrijf te kiezen. Je hebt een maatschappelijke plicht ervoor te zorgen dat je product of dienst sociaal en ecologisch verantwoord is. Je wilt duurzaam ondernemen. Maar hoe weet je of jouw bedrijf al duurzaam is? Een paar tips om de duurzaamheid van jouw onderneming te controleren.

Voldoe aan de criteria

De eerste stap om te controleren of jouw bedrijf duurzaam is, is door te checken of je voldoet aan de criteria voor duurzaam ondernemen. De Rijksoverheid heeft criteriadocumenten voor 52 productgroepen opgesteld. Deze staan op de website van Agentschap NL.

De criteria zijn minimumeisen waar elk bedrijf dat duurzaam wil ondernemen aan moet voldoen. Ook zijn er gunningscriteria. Dat zijn geen harde voorwaarden, maar wel factoren die de keuze voor een leverancier beïnvloeden.

Voldoe je aan de criteria? Dan kun je een keurmerk krijgen. Daarmee laat je duidelijk zien dat jouw bedrijf een duurzaam bedrijf is, waarmee op een verantwoordelijke manier zaken kan worden gedaan. Dat is niet alleen handig voor andere ondernemers, maar ook voor projecten waarbij de overheid betrokken zal zijn. De overheid zal namelijk altijd kiezen voor duurzame bedrijven.

Check de CO2 prestatieladder

Ondernemers ondervinden tegenwoordig grote druk om hun bedrijfsactiviteiten en processen zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Een van de belangrijkste factoren is de uitstoot van CO2. Zoals we allemaal weten, draagt CO2 bij aan de opwarming van de aarde. Ondernemers moeten er dan ook alles aan doen om de uitstoot te beperken en te reduceren.

De CO2 prestatieladder is een instrument dat daarbij kan helpen. Het gaat uit van de eigen ambitie en inbreng van de bedrijven zelf. Normec Certification beoordeelt die prestaties. De prestatieladder dient als managementsysteem en aanbesteding instrument. Je ziet hiermee hoe duurzaam jouw organisatie bezig is.

Normec Certification reikt ook brl 6000 certificaten uit. Dit certificaat heeft betrekking op (water)bodemsaneringen. Het controleert de spelregels voor een goede voorbereiding, organisatie en uitvoering.

Duurzaam communiceren

Doe je duurzame investeringen? Is het bedrijf bezig om de CO2 uitstoot te verlagen? Worden er groene keuzes gemaakt? Wees er trots op. Communiceer integer en transparant over de duurzame inspanningen van het bedrijf. Benoem op de website of in een maatschappelijk jaarverslag wat er gebeurt om zo duurzaam mogelijk bezig te zijn. Benoem ook op welke gebieden er nog een slag te slaan valt.

Helderheid over de productieprocessen is voor opdrachtgevers en klanten prettig. Zij weten of hun keuze verantwoord zal zijn. Milieuvriendelijk en duurzaam produceren is iets om trots op te zijn.