Ondernemershuis
Image default
Dienstverlening

Een andere kijk op arbodienstverlening

Als werkgever ben je volgens de wet verplicht om zieke werknemers te begeleiden. Hiervoor kan een bedrijfsarts of arbodienst worden ingeschakeld, bijvoorbeeld bij verzuim van minstens 6 weken. Het is aan jou als werkgever om te kiezen hoe je het verzuim gaat aanpakken. Door preventie en verzuimbegeleiding kun je ervoor zorgen dat je werknemers gezond blijven. Een arbodienst kan je hierbij helpen, door bijvoorbeeld de re-integratie van zieke medewerkers te versnellen en daarmee de duur van het verzuim te beperken.

Wat is de werkwijze van een arbodienst? 

De arbodienst Preventix onderscheidt zich door een andere benadering van arbodienstverlening. Het doel is om werkgevers zo min mogelijk afhankelijk te maken van de specialisten. Hoewel arbo een verplichting is, richt de aanpak zich op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid. Hierdoor wordt een effectief verzuimbeleid gestimuleerd, waardoor het aantal interventies door de arbodienst vermindert.

Hoe kun je een vlotte terugkeer bevorderen?  

Het is essentieel dat organisaties een verzuimbeleid hebben als onderdeel van hun verzuimpreventie. Het verzuimbeleid is ontworpen om verzuim te voorkomen en werknemers te begeleiden. Het verzuimbeleid bevat maatregelen die worden genomen om verzuim te voorkomen, zoals een periodieke medische onderzoek, evenals de verzuimbegeleiding. Als er een langdurige uitval is, kan een verzuimbeleid ervoor zorgen dat er snel en adequaat wordt gehandeld, waardoor verzuim meestal wordt beperkt. Door het volgen van dit verzuimbeleid, kunnen organisaties verzuim voorkomen en hun medewerkers adequaat begeleiden.

Proactieve advisering

De bedrijfsartsen en praktijkondersteuners van Preventix zetten vanaf de ziekmelding in op een snelle terugkeer naar de werkplek door middel van verzuimbegeleiding. Door de juiste begeleiding kunnen werknemers helpen bij hun herstelproces, wat ook voordelig is voor de werkgever. Daarnaast bieden Preventix ook diensten aan zoals bewaking van de taken uit de Wet verbetering poortwachter en proactieve advisering voor het voorkomen van verzuim. Bovendien staan de adviseurs klanten te allen tijde ter beschikking voor vragen en tips om ziekteverzuim te verminderen.

 

https://www.preventix.nl/wat-zijn-de-taken-van-een-bedrijfsarts/