Ondernemershuis
Image default
Dienstverlening

Duurzame wereld lukt alleen met vakmensen

Op de arbeidsmarkt is er een onbalans tussen vacatures en beschikbaar goed personeel. Veel meer vacatures dan mensen. Dat schept kansen voor werkzoekenden. Een overschot aan banen maakt het gemakkelijker om van baan te wisselen. In dezelfde branche of na om- of bijscholing. Ook zij instromers kunnen met een gerust hart het avontuur van een banen switch aangaan. Werk te over. Als het niet bevalt ben je zo weer terug waar je was. Bedrijven zitten te springen om personeel. Outplacement bureaus zijn er druk mee. De vraag en het aanbod op de banenmarkt zo goed mogelijk bij elkaar brengen. Met een intensief traject waarin de werknemer zijn talenten en competenties onderzoekt. Of alleen maar afgaand op vorige kennis en ervaring, zeg maar een CV, vinden ze geheid een mooie baan voor wie zoekende is. Passend werk voor de werknemer en goed en betrouwbaar personeel voor organisaties en bedrijven. Dat is waar de outplacement wereld goed in is.

Goede technici zijn een knelpunt

In parijs van 2019 hebben we ons ,samen met de rest van de wereld, verbonden aan een allesomvattend klimaatakkoord. In onze eigen Nederlandse klimaatwet krijgt het een serieus vervolg dicht bij huis. De doelen zijn ambitieus. Rond 2030 moeten de CO2 uitstoot zijn gehalveerd, ten opzichte van 1990. En in 2050 moeten we zowat klimaatneutraal onze energie opwekken. We moeten af van de onuitputtelijke fossiele brandstoffen, het milieu moet worden gespaard. Net als de gaswinning in Groningen die voor veel problemen zorgde. De inzet op zonne- en windenergie is hoog. Ook kernenergie is weer bespreekbaar. Deze grootse verbouwing van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog, noemen we energietransitie. Er is geld genoeg voor gereserveerd. Het grote struikelblok lijkt nu voldoende goed technisch personeel om deze grote klus te klaren. Technische mensen die in alle niveau’s en facetten van deze omvorming nodig zijn. Zeker wanneer de tijd dringt. De klimaatverandering gaat als een oceaanstomer onverbiddelijk door.

Werken aan infrastructuur

De hele energietransitie gaat enorm veel geld kosten. De gedroomde duurzame wereld zal van iedereen een bijdrage vragen. Burgers moeten energie besparen en hun huis isoleren. Wat je niet aan energie gebruikt  is niet vervuilend. De schoonste energie is de energie die je niet gebruikt. Op den duur gaan we van het gas af en verwarmen we onze huizen met een warmtepomp, zelf opgewekte zonne energie, aardwarmte of…???? Ontwikkelingen genoeg. De infrastructuur voor onze energielevering moet een inhaalslag maken.Daar zijn wel veel en divers opgeleide technische mensen voor nodig. Geld alleen is niet de oplossing. De kaartenbak voor technici bij Outplacementbureau in Delft is vol. Maar sneller nog weer leeg. De vraag kan het aanbod nauwelijks bijhouden. Jongeren die nu voor een technische opleiding kiezen zullen verzekerd zijn van werk en carrière kansen. Niet alleen in de stropdassen beroepen.Ook vaklui die met de handen werken hebben volop werk. Nu en in de nabije en verre toekomst.

 

https://www.loopbaanpoort.nl/outplacement/